Shany-Tech Academy

academyShany-Tech Academy

כובע סיום

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל – תיאורטי ומעשי

 • בדיקת ממסרי פחת
 • בדיקת לולאת תקלה
 • בדיקת רציפות הארקה
 • בדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
 • התנגדות אלקטרודת הארקה יחסית למסה הכללית של האדמה
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

כל הבדיקות באמצעות סימולטור ייחודי!

בתאריך 25.07.19
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

ההרשמה נסגרה
כובע סיום

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל – תיאורטי ומעשי

 • בדיקת ממסרי פחת
 • בדיקת לולאת תקלה
 • בדיקת רציפות הארקה
 • בדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
 • התנגדות אלקטרודת הארקה יחסית למסה הכללית של האדמה
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

כל הבדיקות באמצעות סימולטור ייחודי!

בתאריך 03.10.19
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה
כובע סיום

איכות חשמל – תיאורטי ומעשי

 • מושגים בסיסיים באיכות החשמל
 • הרמוניות במערכות חד/תלת פאזיות והשפעותיהן על רשת החשמל
 • שיטות להפחתת הרמוניות
 • שימוש בנתחי רשת והפקת דו"ח בדיקה
 • פתרונות לשיפור איכות החשמל במתקן לאחר ביצוע מדידות
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 09.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 24.10.19
בהנחיית: מהנדס שלמה אוחיון, שני-טק

להרשמה
כובע סיום

תרמוגרפיה וקרינה אינפרה אדומה

 • תיאוריה על טכנולוגיית התרמוגרפיה
 • עקרונות פיסיקליים
 • שימוש במצלמה תרמית ככלי לתחזוקה מונעת בחשמל באחזקת מבנים
 • שיטות עבודה ותפעול
 • סדנא חצי יומית בין השעות 09.00-12.30 , כולל כיבוד קל
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • עלות: 250 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 12.09.19
בהנחיית: מהנדס עודד אנוקוב, שני-טק

להרשמה
כובע סיום

בדיקות במתקנים פוטווולטאים

 • מושגי יסוד, הגדרות ותקנים
 • בטיחות בחשמל
 • אמצעי הגנה בפני חשמול
 • הכרת סוגי מערכות, הרכיבים והציוד הנדרש להתקנת מערכת פוטוולטאית
 • ביצוע בדיקות תקופתיות במתקן פוטווולטאי
 • התנסות מעשית על סימלטור ייחודי
 • בונוס! פתרון שאלות מוועדות רישוי בתחום מתקן פוטווולטאי
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 26.09.19
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה
כובע סיום

הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול

 • הכרת אמצעי הגנה בפני חישמול
 • יתרונות וחסרונות בכל אמצעי הגנה בפני חישמול
 • שיקולים בבחירת אמצעי הגנה בפני חישמול במתקן אותו אנו מתכננים
 • חיבור הארקות בין מבנים מה מותר? מה אסור?
 • התנסות מעשית על סימולטור ייחודי
 • בונוס! פתרון שאלות מוועדות רישוי בתחום הארקות
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 19.09.19
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה
כובע סיום

קורס הכנה לוועדות רישוי – ייחודי לתושבי הדרום

 1. שיטות הגנה בפני חישמול
 2. שיטות הגנה בחיסור שנאי וגנרטור מערכת החלפה באספקה חלופית
 3. מפסקי זרם, קטגוריות, עקרון עבודה, סוגי הגנות, כוונון הגנות במפסקי זרם
 4. דרישות חוק החשמל, לוחות חשמל
 5. מתח גבוה – הגנות ושיטות הזנה
 6. מרתון פתרונות מ-644 שאלות שפורסמו במאגר מוועדת רישיונות ומשאלונים בכתב

קהל יעד:
חשמלאים בכול הרמות, הנדסאים ומהנדסים.
חברות, קבלנים, מפעלים, מוסדות ועצמיים המעוניינים להכשיר את אנשיהם להקנות להם ידע
וקידום מקצועי בתחום החשמל ולהכין את עצמם לוועדות הרישוי בצורה מיטבית.

על המרצה:
מהנדס בן ציון ניסים ברדה, מהנדס חשמל, מנהל בכיר במח' הנדסה ויועץ מקבוצת
בעל ניסיון של כ 26 שנה ,IBBL- Carlsberg קוקה קולה מנהל תחום חשמל מכשור ובקרה במפעל ,CBC
בתעשייה בתחום זרם חזק, תכנון, אחזקה, ניהול פרויקטים, מכשור, בקרה, בעל ניסיון רב בהכשרת
חשמלאים בתעשייה, הדרכות והכנה לוועדות לקבלת רישיונות.

 

מתכונת הקורס:
תאריך פתיחת הקורס הקרוב 13.9.19
6 מפגשים בני 3 שעות בימי ו' בין השעות 08:30-11:30
הקורסים יתקיים במרכז הדרכה "תקוותנו" באשקלון

בונוסים:
מכשיר מדידה לכל משתתף
סמינר בנושא מדידות ובדיקות, הכולל התנסות מעשית עם ציוד מדידה ובדיקה.
סיור במפעל לוחות ואו מפעל תעשייתי.

עלות הקורס: 1800 ש"ח לפני מע"מ , אפשרות לפריסת תשלומים

להרשמה