C.A 6416 6417 EARTH CLAMP

צבתות הארקה מתאימות במיוחד למדידת לולאת הארקה, CHAUVIN ARNOUX chauvin arnoux

תיאור

צבתות הארקה מתאימות במיוחד למדידת לולאת הארקה.
הצג מציג את מתח הארקה ומספק הרתעה על מתח גבוהה בהתאם לדרישות הבטיחות CATIV 600V במהלך המדידה.
על מסך המכשיר מוצגים בו זמנית עכבה נוכחית וזרם הזליגה מתח האדמה וכן רכיבי התנגדות וההשראות של עכבת האדמה.
הצבת מאפשר תצוגה של העכבה בתדר הקרוב לתדר הרשת ובכך להקטין טעויות מדידה בערכים נמוכים.

ל-2 הצבתות זיכרון פנימי לאגירת נתונים.

לדגם 6417:

באמצעות ממשק BLUETOOTH הנתונים מועברים חמחשב או לסמרטפון ANOROID ובאמצעות תוכנת DATA VIWE יוצגו גרפים בזמן אמת , מיקום גאוגרפי של המדידות וכן הכנת דוחות כולל הערות ותמונות והפצתם דרך דואר אלקטרוני .

C.A 6416/6417 EARTH CLAMP