VLF Protable Test set VLF-34E

מכשיר נייד דגם VLF-34E לביצוע בדיקות כבלים מבודדים, HVI

תיאור

מכשיר נייד דגם VLF-34E לביצוע בדיקות כבלים מבודדים במתחים 12.5/22KV.
מכשיר זה הינו אחד ממשפחת הדגמים בתחום בדיקת מתחים בין 30KV-200KV לבחירה.
בנוסף בדיקות בשיטת VLF בו מוזרם מתח חילופין עד 40KV  בתדר 0.1HZ ,זאת לשם בדיקת תקינות של הכבל והבידוד ללא גרימת נזקים לכבל.

דפי נתונים