Cable test Vans – בדיקה מהירה ומדויקת לאפיון כבלים

בדיקה מהירה ומדויקת לאפיון כבלים , איתור תקלות ומיקומן המדויק, HVI

תיאור

בדיקה מהירה ומדויקת לאפיון כבלים , איתור תקלות ומיקומן המדויק.
דיאגנוסטיקה במתחים נמוכים, בינונים וגבוהים למתן התרעה על נפילת מתח אפשרית.
מערכות חד / תלת פאזיות.