MI 3360 OmegaPAT XA

בדיקת רציפות הארקה עד 25A, בדיקת בידוד עד 1kV, בדיקת זרמי זליגה (מתח חילופין, מתח DC וללא הפעלה), METREL metrel

תיאור

MI3360 מכשיר לבדיקת ציוד מטלטל

  • בדיקת רציפות הארקה עד 25A , בדיקת בידוד עד 1kV , בדיקת זרמי זליגה (מתח חילופין , מתח DC וללא הפעלה)
  • בדיקת ממסרי פחת
  • בדיקת הספק ונצילות הציוד
  • בדיקת חוזק דיאלקטרי עד 3kV
  • תוכנה לניהול הבדיקות , הקמת “תיק” לכל מוצר נבדק עם תוצאות הבדיקה שלו לאורך שנים והפקת דו”חות
  • 8GB זכרון
  • משקל ללא אביזרים 61kg

MI 3360 OmegaPAT XA