MI2093 – Line Tracer

ה- MI 2093 Line Tracer הוא מכשיר אוניברסלי המיועד לאתר ולעקוב אחר מוליכים נסתרים מתחת לטיח בקירות, ברצפות ובאדמה או לאיתור גיד אחד בצמת חוטים, METREL metrel

קטגוריה

תיאור

ה- MI 2093 Line Tracer הוא מכשיר אוניברסלי המיועד לאתר ולעקוב אחר מוליכים נסתרים מתחת לטיח בקירות, ברצפות ובאדמה או לאיתור גיד אחד בצמת חוטים.
ניתן לאתר גם נתיכים או שקעים השייכים ללולאה מסוימת. המכשיר מסייע למפעיל לפתור בעיות קו נסתרות בקלות (קצר חשמלי, הפרעות, שבירות).

פונקציות מדידה:

  • מעקב אחר כבלים בקירות, בתקרות, ברצפה ובקרקע
  • מעקב אחר כבלים חיים או ללא מתח
  • איתור הפרעות כבלים וקצרים בכבליםאיתור שקעים וארגזי חלוקה מוסתרים
  • איתור נתיכים והקצאה למעגלים
  • קביעת חוט בודד בצרור חוטים
  • מעקב אחר התקנות צנרת ולולאות מוליכות אחרות

עומק איתור עד 2 מ ‘.
עובד על שתי מערכות, בעלות אנרגיה וגם ללא אנרגיה.
המקלט הרגיש R10K מזהה אות סביב הקו או האובייקט הנמדד.
שלוש רמות של התאמת רגישות: נמוכה, בינונית וגבוהה. בנוסף ניתן להתאים באופן מדויק כל רמה.
מחוון כפול, חיווי ויזואלי וזמזם מבטיח אינדיקציה גם בסביבה חשוכה ורועשת.

דף נתונים