Excellent Certification Quality of EMI Testing

נתחי אותות ספקטרום (Spectrum Analyzers ) הפכו לכלי חשוב לאפיין בדיקות EMI במונחים של הפצת דרך, הם מחולקים לתחום conducted EMI או  EMI radiated

תוצאות  – conducted EMI המגיעות מהאות המוקרן נשמרות לאורך קווי ההספק וקשה לזהות אותן או לאתרן. לכן, יש צורך לבנות את הסיבות והתוצאות במתודולוגיה בדרך של המדידה הנכונה כדי לשמור על תאימות אלקטרומגנטית, למקד את ההפרעות אלקטרומגנטיות, לאתר את ההפרעות בתדר רדיו.

ספקטרום אנלייזר בתחום 3Ghz  המתוכנן בטכנולוגיות על,  מצטיין ברעש רצפה נמוך של 117dBm- בנקודת מדידה של 1 GHz. עם יכולת רגישות מתקדמת לרמת רעש נמוכה.

למידע נוסף מומלץ לקרוא את המידע המצורף.

מאמרים שכדי לקרוא:

התייעלות אנרגטית בתעשיה

בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר את הביטוי התייעלות אנרגטית בתעשייה, מחקרים רבים נערכים בתחום, חברות עורכות כנסים בנושא, גם משרדי הממשלה השונים פועלים במטרה להביא להתייעלות רבתית בצריכת האנרגיה בכלל והתייעלות ברשת החשמל בפרט.

קרא עוד »

מד תדר

בתחום האלקטרוניקה המונח 'תדר' מתייחס למספר המחזורים שמתבצעים בכל יחידת זמן. תדירות זו נמדדת ביחידות הרץ – שזה מספר יחידות המחזור שמתבצע בשנייה אחת.

קרא עוד »

מדי רעש

הסביבה המודרנית היא סביבה רועשת. תנועת רכבים, נחיתות מטוסים, עבודות ציבוריות, מפעלי תעשייה ואפילו מקומות בילוי – כל אלו מייצרים מפגעי רעש. העניין הגובר בסוגיות איכות סביבה, הביא את המחוקק לקבוע תקנים ברורים בנושא. למרבה הצער האכיפה בתחום זה בררנית במקרה הטוב. כאשר זו בכל זאת מתבצעת השלב הראשון יהיה מדידת עוצמת הרעש (הדציבלים), על מנת שניתן יהיה לבסס חריגה מהתקן. ראוי לציין שתקני הרעש אינם אחידים. יש תקן לרעש בסביבת העבודה, תקן לרעש באזור מגורים וכו'. המכשירים שמשמשים לבדיקת הרעש נקראים 'מדי רעש'.

קרא עוד »